dimarts, 5 de febrer del 2019

ASSEMBLEA GENERAL ANUAL

4:55

Dimarts 7 de febrer a les 20'00 h a la masia Can FeliuOrdre del dia:-Aprovació acta anterior
- Presentació i votació de l'informe de gestió i balanç econòmic 2018- Presentació i votació proposta activitats 2018- Recaptació quotes 2019- Precs i preguntes