dimecres, 30 de novembre del 2011

10:01El divendres 25 de novembre va tenir lloc al Centre de Recursos per a la Dona, en commemoració del Dia Internacional contra la Violència envers les Dones, la presentació del Protocol per a l’abordatge de la violència masclista.
Després d’una lectura prèvia del manifest municipal contra la violència masclista per part de les entitats de dones presents a l’acta, es va explicar quins eren els serveis i recursos municipals amb els que es compta per fer front i prevenir els casos de violència masclista. Des del Centre d’Atenció Primària de Sant Quirze, la Policia Local i els Mossos d’Esquadra, el Col·legi d’Advocats de Sabadell i els Treballadors Socials de l’Ajuntament, cada col·lectiu implicat va explicaren què consistia el seu servei i els seus recursos i mecanismes per la detecció, la prevenció i l’assistència a la dona maltractada.
Van assistir també representats de les entitats de dones del poble que van explicar les activitats de les seves associacions encaminades a millorar la situació de les dones, en especial, d’aquelles que han patit o pateixen violència masclista.
L’Isabel Olesa, com a representant de l’Associació Caterina Albert, va remarcar la necessitat de la cultura com a eina enriquidora de les dones. Les activitats de la seva associació ha anat encaminada a portar la cultura a moltes dones, que els ha servit, en molts casos, per recuperar la seva autoestima.
La Carme Martínez, com a representant de Dones per Sant Quirze, va destacar la necessitat de crear una xarxa social de recolzament a les dones. També va explicar breument el Projecte Dona- un pas més, que te com a objectiu donar suport a les dones en situacions de violència masclista.
Ambdues entitats van manifestar també l’ interès de les seves associacions per col·laborar amb l’ajuntament en la seva tasca de lluita contra la violència masclista.
Esperem que tots aquests esforços ajudin a fer desaparèixer aquesta lacra social que representa la violència contra les dones

Projecte " DONA-UN PAS MÉS"

9:53Aquest mes de novembre l'associació de Dones per Sant Quirze ha realitzat la tercera sortida del Proyecte "Dona-un pas més" . Aquest proyecte te com a objectiu treure a dones en situació de vulnerabilitat del seu entorn i donar-les eines per recuperar la confiança i l'autonomía en la seva vida personal. Aquest projecte està subvencionat per l'Obra Social de la Caixa i per l'institut Català de les Dones pel seu valor en la prevenció contra la violència de gènera.