dilluns, 26 de gener del 2015

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA ANUAL 10 FEBRER 2015

20:32

Benvolgudes, us informem de la convocatòria de l'assemblea anual de DONES PER SANT QUIRZE, pel dimarts 10 de febrer a les 20 h a la masia can feliu, amb el següent ordre del día: 1) BENVINGUDA I PRESENTACIÓ 2) APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 3) PRESENTACIÓ INFORME GESTIÓ 2014 4) PRESENTACIÓ BALANÇ ECONÒMIC 2014 5) PRESENTACIÓ PROPOSTA ACTIVITATS 2015 6) RENOVACIÓ O REELECCIÓ JUNTA DIRECTIVA 7) PRECS I PREGUNTES Us recordem que procedirem a la recaptació de la quota anual de les associades que mantenim en 22 euros anuals i a la inscripció de noves associades. Us hi esperem!