dilluns, 24 de gener del 2011

Assemblea Anual de Dones per Sant Quirze

21:14

Dimarts 8 de febrer a les 19'30 h a la masia can feliu
Ordre del dia:
- Presentació i votació de l'informe de gestió i balanç econòmic 2010
- Presentació i votació proposta activitats 2011
- Recaptació quotes 2011
- Precs i preguntes