dimarts, 10 de març del 2009

Presentació de Dones per Sant Quirze

19:32

Targetó de la Presentació

Mesa de Presentació - Luisa Cobo, Rosina López i Silvia Peralta

Grup Impulsor


Assistents