diumenge, 14 de febrer del 2016

ASSEMBLEA ANUAL DE DONES PER SANT QUIRZE

21:04


Com cada any, es convoca assemblea anual de totes les associades el proper dimarts 16 de febrer a les 20 h a la masia can Feliu amb al següent ordre del día:


1)    BENVINGUDA I PRESENTACIÓ

2)    APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

3)    PRESENTACIÓ DE L’INFORME DE GESTIÓ 2015

4)    PRESENTACIÓ BALANÇ ECONÒMIC 2015

5)    PRESENTACIÓ PROPOSTA ACTIVITATS 2016

6)    PROPOSTA INCORPORACIÓ VOCAL A LA JUNTA

7)    PRECS I PREGUNTES

En la mateixa sessió es recaptaran les quotes anuals de les associades.
Us hi esperem!