dilluns, 27 de gener del 2020

ASSEMBLEA GENERAL

2:07

El proper mes de febrer tindrà lloc l’assemblea anual de Dones per Sant Quirze.

Serà a la Masia Can Feliu el 13 de febrer a las 20:00 hores, amb el següent ordre del dia:

1. Benvinguda i presentació
2. Aprovació acta anterior
3. Presentació de l'informe de gestió 2019
4. Presentació balanç econòmic 2019
5. Presentació propostes activitat 2020
6. Precs i preguntes

Per la qual cosa es convoca a totes les associades així com aquelles dones que es vulguin associar, compartir amb nosaltres propostes i iniciatives que fomentin la igualtat entre homes i dones i ens ajudin a treballar la prevenció contra la violència masclista.

Us hi esperem!

Fins aviat!