dilluns, 23 de gener del 2012

Assemblea Anual de DONES PER SANT QUIRZE

11:35

Us informem que el proper dia 14 de febrer a les 19h es celebrarà l'assemblea anual de Dones per Sant Quirze.

És molt important la presència de totes les associades ... i també es realitzarà la recaptació de les quotes.

Us avanço l'ordre del dia:

1) Presentació i votació de l'informe de gestió i balanç econòmic 2011.
2) Presentació i votació de la proposta activitats 2012.
3) Recaptació quotes 2012 i ingrés noves associades.
4) Proposta incorporació a la junta directiva de Lola com a vocal per ocupar-se de la comunicació i difusió activitats.
5) Precs i preguntes