dimarts, 1 de desembre de 2009

Avançant en drets de les dones

17:25


Dones per Sant Quirze va organitzar el passat dilluns 27 de novembre i dins del mes contra la violència de gènere una xerrada informativa sobre el projecte de Llei de Salud Sexual y Re

productiva y de Interrupción voluntaria del Embarazo, a càrrec de la Doctora Consuelo Barea, metgessa psicoterapeuta de dones en situació de violència de gènere i agressions sexuals i gran coneixedora del projecte normatiu i de les seves aplicacions.

Aquest projecte de llei va ser aprovat pel Consell de Ministres, a proposta dels Ministeris d’Igualtat, Justícia, Sanitat i Política Social i està seguint la seva tramitació parlamentària. La nova llei compta amb el vist-i-plau del Consell d’Estat que avala la seva constitucionalitat, així com del Comité de Bioètica i de la majoria de la comunitat científica i sanitària i tracta d’adequar la normativa a les legislacions europees més avançades així com a les recomanacions dels organismes internacionals com la OMS.

L’objectiu prioritari de la nova llei és la prevenció de ma

nera integral dels drets de salut sexual i reproductiva, garantir la seguretat jurídica dels professionals i del dret a decidir de les dones a la interrupció voluntària de l’embaràs, sense que això estigui tipificat com a delicte ni comporti una persecució tant penal com social. En aquest sentit, es va reconèixer que la llei vigent de l’any 85 va comportar un gran avenç en el seu moment però avui ha quedat obsoleta. Així a la nova norma s’ha optat per un model legal mixte de terminis, de manera que el dret a la interrupció voluntària de l’embaràs podrà ser exercit lliurement sempre que es realitzi dins dels terminis establerts en la llei de fins a 1

4 setmanes i fins la setmana 22 només en els casos de risc de la vida o salut de l’embarassada o de graus anomalies del fetus, amb dictamen mèdic.

La Doctora Consuelo Barea, amb un llenguatge clar i concís ens va explicar des del punt de vista mèdic i científic el perquè d’aquests terminis, fent especial menció en la diferència entre un ésser viu i un ésser humà, i en els manipulacions oportunistes que alguns col·lectius estan realitzant per tal de confondre a la societat.

Així mateix, la ponent va reconèixer la importància d’aquesta llei com d’altres de reconeixement i ampliació de drets, i que permetrà que la interrupció voluntària de l’embaràs s’inclogui dins de la cartera de serveis del sistema nacional de la seguretat social com una prestació pública i gratuïta amb totes les garanties jurídiques i sanitàries i evitar així la clandestinitat d’aquesta realitat social.